E-mail
E-mail

 

Atlas Świata - NOWA EDYCJA to niezwykle bogate i fachowe źródło wiedzy o naszej planecie. Program składa się z dwóch zasadniczych części: szczegółowej mapy hipsometrycznej oraz leksykonu przyrodniczego. Dodatkowo do programu dołączony został 20-minutowy film opisujący zjawiska zachodzące w Układzie Słonecznym. Program mieści się na dwóch płytach CD-ROM.

Hipsometryczna mapa świata zawiera ponad 320.000 miejscowości, granice, siatkę dróg i linii kolejowych, rzeźbę terenu. Program umożliwia korzystanie z mapy w skali 1:1.000.000 nieosiągalnej dla tradycyjnych atlasów drukowanych. Istnieje możliwość oglądania mapy w postaci trójwymiarowego globusa oraz wydrukowania dowolnego jej fragmentu. Program zawiera szczegółowe plany 140 najważniejszych miast świata z zaznaczonymi zabytkami, muzeami, obiektami użyteczności publicznej itp. Odnajdywanie dowolnych obiektów i informacji o nich znakomicie ułatwia wyszukiwarka.

Program przybliża fascynujący świat zwierząt żyjących w różnych ekosystemach pod dowolnymi szerokościami geograficznymi. Wnikliwe testy wzbogacone zostały o około 6000 fotografii i ilustracji. Najważniejsze procesy przyrodnicze prezentuje kilkanaście przejrzystych animacji.

Multimedialny leksykon przyrodniczy umożliwia szczegółowe poznanie różnorodnych zagadnień związanych z geografią, biologią oraz astronomią. Składa się z około 2500 fachowych artykułów z powyższych dziedzin a także 10.000 haseł wyjaśniających terminy związane z naukami przyrodniczymi. W programie opisane zostały wszystkie państwa świata z uwzględnieniem ich historii, języka, tradycji, sytuacji politycznej, ekonomicznej oraz demograficznej.

Cena brutto: 49,00 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright reserved by MMG Group